www.5213.net > 朱元璋多少孩子

朱元璋多少孩子

子女 朱标,长子,懿文太子(史载孝慈高皇后出,但有说法是高皇后养,李淑妃所生。),逝于1392年,长子朱允炆被立为皇太孙,继明太祖帝位 朱樉,次子,秦愍王 (孝慈高皇后出) 朱㭎,三子,晋恭王(孝慈高皇后出) 朱棣,四子,明成祖(孝慈高...

朱元璋一共有26个儿子,分别是 长子朱标(懿文太子)、次子朱樉(秦愍王)、三子朱棡(晋恭王)、四子朱棣(明成祖)、五子朱橚(周定王)、六子朱桢(楚昭王)、七子朱榑(齐王)、八子朱梓(潭王)九子朱杞(赵王)、十子朱檀(鲁荒王)、十一子朱椿(蜀献王)、十二...

序 姓名 封王及谥号 母亲 长子 朱标 懿文太子 孝慈高皇后 二子 朱樉 秦愍王 孝慈高皇后 三子 朱棡 晋恭王 孝慈高皇后 四子 朱棣 燕王 孝慈高皇后 五子 朱橚 周定王,初封吴王 碽妃 六子 朱桢 楚昭王 胡充妃 七子 朱榑 齐恭王 达定妃 八子 朱梓 ...

洪武中,明太祖以子孙蕃众,命名虑有重复,乃于东宫、亲王世系,各拟二十字,字为一世。子孙初生,宗人府依世次立双名,以上一字为据,其下一字则取五行偏旁者,以火、土、金、水、木为序,惟靖江王不拘。 东宫拟名曰:允文遵祖训,钦武大君胜,...

子女 朱标,长子,懿文太子(史载孝慈高皇后出,但有说法是高皇后养,李淑妃所生。),逝于1392年,长子朱允炆被立为皇太孙,继明太祖帝位 朱樉,次子,秦愍王 (孝慈高皇后出) 朱?,三子,晋恭王(孝慈高皇后出) 朱棣,四子,明成祖(孝慈高...

3个,长子朱标、二子朱樉、三子朱棡。

【首先】我觉得拿一个开国皇帝的子女夭折率跟一个朝代的子女夭折率比较不科学…… ==================================== 明朝除了朱元璋外,剩下的不管是生育率还是夭折率都不怎么样嘛。 生的少:惠帝、宣宗仅二子,景帝仅一子,武宗三十一岁盛年...

朱元璋有26个儿子(其中第26子只活了几个月),16个女儿(其中两个未嫁先亡)。

第六个 根据《明朝那些事儿》:然而当时农民朱五四的心情并不像今天我们在医院产房外看到的那些焦急中带着喜悦的父亲们,作为已经有了三个儿子、两个女儿的父亲而言……

网站地图

All rights reserved Powered by www.5213.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5213.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com